Wolontariat
Wolontariusz do pracy z dziećmi i młodzieżą

  • Oferta organizacji pozarządowej/instytucji publicznej
  • Lokalizacja: Kraków

Podziel się ofertą ze znajomymi:


Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL poszukuje wolontariuszy do Programu Rakowicka 10. Dołącz do zespołu, w którym wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka.

Wolontariuszu, gdzie jesteś?

Jeśli chcesz poznać jak działa pionierska w Polsce organizacja zajmująca się streetworkingiem (pracą podwórkową) i zyskać doświadczenie we współpracy z dziećmi i młodzieżą, dołącz do zespołu PARASOLa!

Zapraszamy na wolontariat z dziećmi i młodzieżą.

Obowiązki?

- współpraca z dziećmi i młodzieżą z Programu Rakowicka 10 przy wsparciu doświadczonych pracowników.

Wymagania?

-  zaangażowanie jeden dzień w tygodniu (ok. 5 h);

- mile widziane wykształcenie kierunkowe (lub w trakcie): pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie lub podobne (warunek nie jest konieczny);

- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami (warunek nie jest konieczny).

Korzyści?

- poznasz metodologię współpracy z dziećmi i młodzieżą opartą na szacunku, podmiotowości i akceptacji;

- sprawdzisz się w działaniu i zyskasz rozwojową informację zwrotną;

- podniesiesz swoje kompetencje zawodowe dzięki uczestnictwu w bezpłatnych szkoleniach;

- wzbogacisz swoje CV o doświadczenie w znanej organizacji.

Aplikujesz?

Zgłoszenia, w tym CV i list motywacyjny, prosimy wysyłać na adres j.glaubitt@parasol.org.pl

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 10A.

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: info@parasol.org.pl

Państwa dane osobowe, w tym dane do kontaktu, informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Państwa zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych w zakresie ujętym w ogłoszeniu jest dobrowolne.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).