Wolontariat
Osoby wspierające działalność Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna"

Podziel się ofertą ze znajomymi:


O miejscu:

Lokalne centrum społecznościowe na Pradze-Północ, otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy. Udostępnia swoje zasoby, w tym przestrzeń i sprzęt, ale także wiedzę na potrzeby działań lokalnej społeczności. Ożywia, aktywizuje i włącza społeczność dzielnicy do czynnego udziału w życiu kulturalnym miasta.

Dom Sąsiedzki „Szmulowizna” jest miejscem ogólnodostępnym, w którym to mieszkańcy są współgospodarzami. Uczą się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizują spotkania lub po prostu razem spędzają czas. Miejsce to jest nie tylko przestrzenią, ale społecznością ludzi związanych z regionem, i angażujących się w jego działania (np. poprzez samopomoc).

O wolontariacie:

Umożliwimy rozwój własnych zainteresowań i pasji, poprzez dzielenie się swoimi umiejętnościami z lokalną społecznością odwiedzającą naszą placówkę. Damy szansę poszerzenia własnych horyzontów i nabycia dodatkowych animacyjnych umiejętności poprzez włączenie praktykanta w bieżące działania Domu Sąsiedzkiego.

Kogo szukamy:

  • Osób w charaterze starszego brata/starszej siostry do spędzania czasu z dziećmi i pomocy w nauce

  • Do pomocy przy organizacji imprez i koncertów

  • Do (współ)prowadzenia warsztatów (kulinarnych, plastycznych, ruchowych)

  • Masz własny pomysł? Przestaw go nam! Spróbujemy wspólnie go zrealizować :)

Kontakt: Dom Sąsiedzki „Szmulowizna” ul. Łochowska 31 lok. 26/27/28; Praga-Północ www.szmulowizna.waw.pl szmulowizna@fundacja-hereditas.pl

tel. 574 483 130