Wolontariat
Korektor/Redaktor

  • Oferta organizacji pozarządowej/instytucji publicznej
  • Lokalizacja: cała Polska

Podziel się ofertą ze znajomymi:


Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury” (Fundacja dd!kk) powstała jako organ pomocniczy w ramach działalności podejmowanej w czasopiśmie naukowym „Amor Fati”, która to działalność sukcesywnie od założenia czasopisma w 2015 roku nabiera rozmachu. Istotnym elementem działalności Fundacji jest zdobywanie środków na finansowanie kolejnych wydań czasopisma „Amor Fati”, tak aby zachować tzw. „wolny dostęp” do wszystkich elektronicznych wydań czasopisma i monografii, które ukazują się pod szyldem „Amor Fati” oraz utrzymać bezpłatne publikowanie artykułów i rozdziałów naukowych dla Autorek i Autorów. Tym samym czasopismo - a co za tym idzie, także Fundacja dd!kk - nie prowadzi działalności komercyjnej, a readaktorzy za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.

Obecnie poszukujemy osób do pracy zdalnej, które mogłyby wykonać korektę (ewentualnie drobną redakcję) artykułów/tekstów naukowych do dwóch monografii: jednej o Arystotelesie, drugiej o naturalizmie. Znajomość tej tematyki nie jest wymagana - najbardziej istotna jest dla nas warstwa językowa (teksty są już po recenzji naukowej i szerszym opracowaniu redakcyjnym).

Ilość tekstów, która zostanie przydzielona danemu wolontariuszowi, jest kwestią do uzgodnienia i zależy od woli osoby zainteresowanej (w sumie korekty wymaga 18 tekstów).

Oczekujemy osób po lub w trakcie studiów z filologii polskiej bądź osób znających się na pracy korektorskiej. trakcie stuidów z filologii polskiej bądź osób znających się na pracy korektorskiej.

Do zgłoszenia prosimy załączyć swoje CV (bez listu motywacyjnego).