Wolontariat
Filolog języka rosyjskiego

  • Oferta organizacji pozarządowej/instytucji publicznej
  • Lokalizacja: zdalnie

Podziel się ofertą ze znajomymi:


Europejska Fundacja Praw Człowieka jest publiczną organizacją z siedzibą w Wilnie, funkcjonującą na zasadzie non-profit. Powstała w roku 2010 jako reakcja na wzrost liczby naruszeń praw człowieka oraz mniejszości narodowych na Litwie. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych, zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie, jak i płeć.

Poszukujemy:

Filologów jęz. rosyjskiego do tłumaczenia artykułów z jęz. polskiego.

Na stronie www.efhr.eu mamy 4 wersje językowe: polską, litewską, angielską oraz rosyjską. Spodziewamy się od praktykantów pomocy w tłumaczeniu artykułów, pojawiających się na niej na język rosyjski.

Oferujemy:

  • praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb; w trybie zdalnym;
  • po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z referencjami;
  • gwarantujemy zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym;

Jeżeli jesteś zainteresowany/wana praktyką, wyślij do nas swoje CV na

adres mailowy: praktyki@efhr.eu