Wolontariat w czasie wielkich wydarzeń

Wolontariat w czasie wielkich wydarzeń

Organizacja szeroko zakrojonych imprez sportowych, kulturalnych czy także o charakterze religijnym wymaga zaangażowania nawet setek ludzi. Część z nich pracuje w charakterze wolontariuszy. Na czym to polega?

Organizacja Euro 2012

Podczas jednej z największych imprez sportowych w Polsce - UEFA Euro 2012, aż 5,5 tys. wolontariuszy brało udział w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu. Każdy z nich otrzymał ubiór tematycznie związany z Euro 2012. Wolontariusze odpowiadali na Euro za kierowanie przyjezdnych kibiców na odpowiednie obiekty sportowe, informowanie o atrakcjach turystycznych miast gospodarzy czy najbliższych wolnych noclegach. Swoich wolontariuszy miało zarówno UEFA, jak i miasta, w których rozgrywały się mecze reprezentacji państw europejskich. Bez pracy wielu tysięcy wolontariuszy nie można by zorganizować tak wielkiej imprezy.

Wolontariusze podczas dni młodzieży w Polsce

W 2016 roku w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie, będą miały miejsce Światowe Dni Młodzieży. Z tej okazji już teraz poszukiwani są młodzi ludzie, którzy chcieliby pomagać podczas ich organizacji. Szacuje się, że zaangażowanych w całe przedsięwzięcie będzie ponad 20 tys. młodych ludzi z Polski i z całego świata. Bez nich nie można by zorganizować Światowych Dni Młodzieży ani w Polsce, ani w innym państwie, w których to chrześcijańskie wydarzenie dotychczas gościło.

Wolontariusze pojawiają się również na szeregu innych wydarzeń sportowych, kulturalnych, religijnych i rozrywkowych. Stają się ich częścią, co wywołuje poczucie satysfakcji.

Fot.: KPRM / Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0Podziel się artykułem ze znajomymi: