Na czym polega praca wolontariusza?

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz jest osobą, która w sposób świadomy i dobrowolny wykonuje pracę na rzecz osób, organizacji lub instytucji, bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia materialnego. Wolontariusz wykonuje wolontariat. Na czym polega właściwie jego praca?

Praca wolontariusza może mieć różny charakter, ale za każdym razem pozostaje działaniem wykonywanym dla dobra innych osób, które zdecydowanie wykracza poza zwykłe więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariuszem może zostać w praktyce każdy, nawet osoba niepełnoletnia, która chciałaby podzielić się z innymi swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami, a czasem także emocjami. Działania wolontariuszy prowadzą między innymi do ułatwiania życia pacjentów w szpitalach, hospicjach czy też wychowanków w domach dziecka i domach opieki społecznej. Wolontariuszem można być podczas imprez sportowych i kulturalnych, pomagając nieodpłatnie turystom i kibicom w dotarciu do obiektów sportowych i widowiskowych w danym mieście. Bardzo często wolontariusze prowadzą publiczne zbiórki pieniędzy, czego najlepszym przykładem są osoby kwestujące podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Generalnie, praca w charakterze wolontariusza może być wykonywana praktycznie wszędzie poza biznesem i może dotyczyć realizacji dowolnych czynności, na które godzi się wolontariusz. Nie powinny one obciążać go zanadto ani pod względem fizycznym, ani psychicznym. Mogą obejmować dotrzymywanie towarzystwa pensjonariuszom w Domach Spokojnej Starości, pielęgnację zwierząt w schronisku, wydawanie posiłków bezdomnym itp. Tutaj znajdziesz aktualne oferty wolontariatu.

Fot.: Direct Relief / Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0Podziel się artykułem ze znajomymi: